Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Predispozičné ochorenia‚ Klub

NAJZÁVAŽNEJŚIE DEDIČNÉ OCHORENIA

Bulteriér, rovnako ako aj iné plemena psov, je zaťažený na niektoré dedičné ochorenia. Najčastejšie sú to ochorenia obličiek a srdca, menej časté je nesprávne utváranie kolenného kĺbu (luxácia patelly) a kožné problémy. Obranou proti prenosu dedičných ochorení je vyraďovanie chorých jedincov z chovu. Na potvrdenie ochorení je nutne testovanie chovných jedincov na tieto choroby. Párením zdravotne testovaných jedincov sa pravdepodobnosť výskytu týchto chorôb mnohonásobne znižuje a sústavným výberom by sa mala znížiť na minimum. Čím viac a dlhšie sa bude testovať aj u nás, tým kvalitnejší chov tu bude a možno sa raz dostaneme aj na úroveň bulteriérov napríklad v Anglicku.

 

 

Obličkové ochorenia

Hereditárna nefritída

 

Je veľmi rozšíreným dedičným ochorením bulteriérov. Vedie k obličkovému zlyhaniu psov. Môže sa objaviť u jedincov vo od 4 mesiacoch do 8 rokov. Jedná sa o geneticky podmienenú vrodenú vadu. Pokiaľ je jedinec nositeľom tejto vady, ochorie vždy a nie je možné aby bol iba prenášačom. K odhaleniu tejto vady slúži jednoduchý UPC test, urobený z moču. Zobrazuje pomer kreatininu a proteinu. U zdravých psov by tento pomer nemal prevyšovať hodnotu 0,3 (to je hodnota vyžadovaná u testovaných bulteriérov v Anglicku, v USA postačuje 0,5). Sonografia odhalí ochorenie až v pokročilom štádiu, ale môže odhaliť iné vady v utváraní obličiek (napríklad polycystickú obličku ...). Jedným z možných problémov, prečo je táto ľahko zistiteľná vada stále rozšírená je, že sa môže prejaviť vo výsledkoch až okolo 4 roku života. Preto je potrebné chovné psy a suky testovať aspoň do tohto veku. Toto sú závery z Anglicka, kde testovanie zahájili pred viac ako 8 rokmi. U súk je dôležité urobiť tento test pred prvým krytím. UPC Test nie je náročný, finančne ani časovo, nestresuje psa a odhalí i nositeľa génového defektu. Je nutné však test opakovať každého pol roka najmenej do 4 rokoch života zvieraťa. Dôležité je tiež biochemické vyšetrenie. Nároky na vzorku moču spočívajú hlavne v čistote vzorky moču, moč musí byť odobraný ako prvý ranný moč.

Príznaky už prebiehajúceho ochorenia sú: strata hmotnosti a osvalenia, zhoršenie kvality srsti, nechutenstvo, zvracanie, zápaly dutiny ústnej, močový zápach z papule, zvýšený príjem tekutín a časté močenie. Včasná liečba a správna diéta umožní psovi predlženie života o mesiace aj roky.

 

Srdcové ochorenia

Dedičné srdcové vady predstavujú asi 5 % prípadov z celkového počtu ochorení srdca u psov.

U bulteriérov sa najčastejšie vyskytuje stenóza aorty – s tou sa už šteňa narodí, niekedy sa však dokáže do dospelého veku ,,dotiahnuť“ do normálneho stavu. Ďalším ochorením je dysplázia mitrálnej alebo aortálnej chlopne, tieto vady sa vyvíjajú s rastom srdca, preto je vhodné prvý test srdca vykonávať až vo veku jedného roka. Vady srdca môžu byť veľmi malé ale aj vážne, potom je potrebné stav upraviť liekmi a psa pravidelne sledovať kardiológom. Je vhodné test u chovných jedincov opakovať pri sebamenšom podozrení na vývoj ochorenia, opakovať do veku 4 – 5 tich rokov, kedy sa objaví väčšina defektov. Spôsob testovania je v rôznych štátoch rozdielny, mnoho chovateľov a klubov, vyšetruje psa posluchom u akreditovaného kardiológa, psi bez šelestu sú považovaní za zdravých. Vyšším stupňom vyšetrenia je doppler – dokáže odhaliť i veľmi malé morfologické zmeny na srdci a dá sa ním sledovať vývoj srdečných chorôb. Testovanie posluchom (samozrejme špecializovaným kardiológom) je iba základné, oddeľuje chovu schopné jedince.

 

Luxácia patelly

Dedične podmienené ochorenie utvárania kolenného kĺbu. Dochádza k častým vykĺbeninám (stupne 1 – 4, od občasného zdvíhania postihnutej končatiny, až po nutnosť operatívneho zákroku). Dá sa to klinicky vyšetriť u akreditovaného veterinára. Cesta prenosu rovnako nie je známa. Vylúčením postihnutých jedincov z chovu klesá pravdepodobnosť výskytu ochorenia. Vyšetrenie sa vykonáva iba jedenkrát za život.

 

Vrodená hluchota

Hluchota je viazaná na bielu farbu, nedostatok pigmentu alebo absenciau melanocytov, ktoré sú potrebné pre správny vývoj vnútorného ucha. Psi môžu byť postihnutí jednostranne alebo obojstranne. Praktickým, klinickým vyšetrením sú jedinci jednostranne hluchí od jedincov počujúcich na obe uši takmer neodlíšiteľní! Vrodená hluchota je dedične podmienená. Testuje sa BEAR testom (brainstem auditory evoked response/potential), teda snímaním evokovaných potenciálov mozgového kmeňa. Test je už podmienkou chovnosti v Nemecku a Rakúsku. Testuje sa raz za život. Na hlavu zvierať sa dajú elektródy (do podkožia sa pichnú malé ihličky, pripojené na kábel vedúci do prístroja) a do ucha sa potom pomocou slúchadiel vysiela zvuk o presne určených charakteristikách. Pred vyšetrením je nutné priviesť zviera do anestézie. Vyšetrenie trvá asi 10 – 20 min. Po vyšetrení vydáva veterinár certifikát o tom ako pes dopadol.

 

Možnosti testovania na Slovensku k 31.03.2011

 

 


SLOVAKIA BULLTERRIER CLUB

www.bullterrierclubslovakia.eu

 

 

Sídlo: Slovakia Bullterrier Club, Slovensky Poľovnícky zväz, Štefánikova 10, Bratislava

Vznik: 10/1991

Slovakia Bullterrier Club je združenie občanov v zmysle zb. zákona 83/90, združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov plemena Bulteriér a Miniatúrni Bulteriér, prípadne priaznivcov plemien, ktoré patria do tejto skupiny. SBC je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu. Prostredníctvom SPZ je členom Slovenskej kynologickej jednoty, ktorá zastrešuje SPZ vrátane jeho organizačných zložiek v medzinárodnej kynologickej organizácii – FCI.

 

Dôležité kontakty:

Predseda: Július Hronec 

  • Tel.: 0911 248 244 
    Tel.: 0918 533 191

Poradca chovu: František Szalai

 

 

PRIHLÁŠKA DO KLUBU KLIKNUTIM TU!!!

 

 

Údaje o počte vrhoch, narodených šteniat, dovezených, vyvezených a uchovnených jedincoch v rokoch 1993 – 2010. (Spracoval Daniel Hrežík -ja- zo zdrojov od SPKP!!!)

 

TOPlist